PRODUCT ZOEKEN

Stootbestendigheid

ROCKFON biedt verschillende oplossingen met variërende niveaus van stootbestendigheid

In scholen en sporthallen is de stootvastheid van bouwmaterialen een belangrijk aandachtspunt. Oppervlakken dienen bescherming te bieden tegen balinslagen en moeten slijtage en ruwe behandeling weerstaan. Gezien de ruimte-indeling in scholen vaak verandert, dienen plafondpanelen gemakkelijk gedemonteerd en opnieuw geplaatst te kunnen worden.

Stootvastheid van verlaagde plafonds wordt getest volgens EN 13964 annex D en test de volledige plafondoplossing (plafondpaneel + alle bevestigingsmiddelen en -systemen). Aangaande verlaagde plafonds onderscheiden we drie stootvastheidsklasses:

 • Klasse 1A plafonds dienen geïnstalleerd te worden in elke sporthal waar hoge impact balsporten worden gespeeld.
 • Klasse 2A plafonds kunnen worden toegepast in sportcentra waar lage impact balsporten worden gespeeld, alsook in zwaar belaste schoolgebieden.
 • Klasse 3A plafonds kunnen toegepast worden indien het plafond aan een basisbehoefte van stootvastheid moet voldoen, zoals in klaslokalen, gangen in scholen, kinderdagverblijven, speelzalen.

 

Stootbestendigheid EN 13964:2004 Annex D
ROCKFON stootbestendige plafondoplossingen
Klasse1A2A3A
ProductBoxer
1166x1166x40 mm
Boxer
1200x600x40 mm
Boxer
1200x600x25 mm
αw1.001.001.00
BrandreactieA1A1A1
InstallatiesysteemROCKFON® System 1A Olympia PlusROCKFON® System 2A/3AROCKFON® System 2A/3A

De testprocedure duidt het vermogen aan van een plafond om te weerstaan aan incidentele balinslagen onder normale condities in sporthallen (misbruik of vandalisme niet meegerekend).

Stootbestendigheid test (EN 13964:2004 Annex D)

Een handbal wordt mechanisch afgeschoten en raakt het plafond 36 keer – 12 keer verticaal en 12 keer vanuit twee verschillende richtingen onder een hoek van 60° – met een snelheid bij inslag van:

16,5 m/s (klasse 1A)
8 m/s (klasse 2A)
4 m/s (klasse 3A)

Na de inslagtest wordt het verlaagde plafond onderzocht. De test is geslaagd als de sterkte, werking en veiligheid van het verlaagde plafond niet zijn aangetast en het uiterlijk niet in hoge mate is veranderd.

Boxer plafonds zijn uitgerust met een verstevigd vlies aan de zichtzijde, met een hogere mechanische weerstand als resultaat.

Boxer als onderdeel van het OlympiaPlus ophangsysteem voldoet aan de hoogste stootvastheidsklasse 1A.

VertiQ-wandpanelen hebben stootvaste (System T) en slagvaste (system HAT) eigenschappen.

  Product zoeken

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order