PRODUCT ZOEKEN

CE Certificering

ROCKFON vermeldt verplichte en verschillende optionele producteigenschappen

Niet iedereen kan een plafondexpert zijn. Daarom dienen klanten een beroep te kunnen doen op betrouwbare gedeclareerde informatie van plafondleveranciers. Deze informatie is gestandaardiseerd in de CE certificering.

Het Europese Comité voor Standaardisatie (CEN) heeft de EN 13964 norm voor verlaagde plafonds geïntroduceerd, die verplicht is sinds 1 juli 2007. De norm moet het gemakkelijker maken om verlaagde plafonds met elkaar te vergelijken.

ROCKFON heeft een aanzienlijk aantal parameters geselecteerd, die gedeclareerd worden voor ieder van hun CE gecertificeerde producten. ROCKFON declareert niet enkel de verplichte eigenschappen brandreactie en formaldehyde-emissie, maar ook geluidsabsorptie, buigsterkte, lichtreflectie alsook thermische isolatie, stootvastheid en geluidisolatie indien deze relevant zijn. ROCKFON is één van de weinige plafondleveranciers die buigsterkte aangeven. Buigsterkte slaat terug op het doorbuigen van de plafondpanelen onder vochtige omstandigheden. Dit is heel belangrijk aangezien veel plafondpanelen niet goed bestendig zijn tegen vocht en het risico lopen om door te buigen.

Alle relevante ROCKFON plafondpanelen zijn CE gecertificeerd sinds oktober 2005, geldig voor alle fabrieken in Europa. Bovendien heeft ROCKFON de strengste conformiteitsverklaring gekozen (AoC1). Dit houdt in dat de Belgian Construction Certification Association (BCCA), een onafhankelijke certificatieorganisatie, onze prototypetests controleert en minimaal eenmaal per jaar onze toevoerketen volledig doorlicht.

Alle gedeclareerde waardes zijn getest en gecontroleerd door onafhankelijk gecertificeerde laboratoria. Daarenboven, zullen onze continue audits en controles in productie ervoor zorgen dat klanten producten ontvangen die minimaal conform zijn aan de waardes vastgelegd in ROCKFON’s CE certificering.

In het kader van de Construction Products Regulation (CPR), die onlangs van kracht werd en verplicht is in alle EU/EVA-landen, moeten fabrikanten voortaan ook een juridisch document ter beschikking stellen voor elk product dat ergens op de markt wordt gebracht: de Declaration of Performance (DoP, prestatieverklaring). De fabrikant garandeert met de DoP dat de prestaties van een product overeenstemmen met de eisen van een Europese geharmoniseerde norm (bijv. EN 13964 voor verlaagde plafonds). Alle DoP’s van ROCKFON zijn beschikbaar op www.rockfon.eu/dop.

PlafondpanelenOphangsystemenPlafondsystemen (paneel + ophangsysteem)
Verplicht te declareren, getest volgens EN 13964
 • Brandgedrag
 • Formaldehyde-afgifte
 • Brandgedrag
 • Brandgedrag
 • Formaldehyde-afgifte
Indien gedeclareerd, is testen volgens EN 13964 verplicht
 • Geluidsabsorptie
 • Thermische geleidbaarheid
 • Buigsterkte
 • Duurzaamheid
  (corrosie van metalen panelen)
 • Breukrisico
  (enkel voor brosse materialen)
 • Draagvermogen
 • Duurzaamheid
  (corrosie van metalen systemen)
 • En andere...
 • Brandweerstand
 • Geluidisolatie
 • Stootvastheid
Indien gedeclareerd, is testen volgens EN 13964 niet verplicht, doch aanbevolen
 • Lichtreflectie
 • Kleurdefinitie
 • Glansdefinitie

  Product zoeken

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order