PRODUCT ZOEKEN

NIEUWS

ALLE NIEUWSBERICHTEN

woensdag 7 augustus 2013

DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP) VOOR ROCKFON PRODUCTEN

Per 1 juli 2013 wordt de Europese Verordening voor Bouwproducten van kracht

Ook wel Construction Products Regulation (CPR) genoemd. Deze Verordening vervangt de Europese Richtlijn voor Bouwproducten, tevens bekend als Construction Products Directive (CPD). Vanaf dat moment vormen de Europese regels voor bouwproducten voor de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) het wettelijk kader voor het in de handel brengen en verhandelen van bouwproducten in Europa.

Het doel van de Verordening voor Bouwproducten is met name het opheffen van handelsbelemmeringen tussen EU-lidstaten, door:

 • Harmonisatie van testmethoden voor het testen en beoordelen van bouwproducten;
 • Uniforme en transparante regelgeving voor de interne Europese markt.

1 juli 2013Vanaf 1 juli 2013 dienen fabrikanten van bouwproducten een Prestatieverklaring (ook wel Declaration of Performance (DoP) genoemd), beschikbaar te stellen voor producten die voorzien zijn van een CE-markering. In de DoP wordt omschreven welke prestaties het product heeft in relatie met de beoogde toepassing van het product.

DoP op de websiteDe DoP’s voor ROCKFON producten zijn terug te vinden op de website www.rockfon.eu/dop. De DoP’s zijn beschikbaar in de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels. DoP-nummers zijn terug te vinden op de etiketten van de producten. Producten geproduceerd voor 1 juli 2013 hoeven niet voorzien te zijn van een DoP-nummer en mogen na 1 juli 2013 nog steeds verkocht worden.

Link naar DoP’s ROCKFON: www.rockfon.eu/dop 


  > ALLE NIEUWSBERICHTEN
  ALLE NIEUWSBERICHTEN

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order